Resmi ve İdari İşler Danışmanlığı

RESMİ VE İDARİ İŞLER DANIŞMANLIĞI

İmar ve Şehircilik Danışmanlığı
İmar, Şehircilik ve Planlama Konularında Teknik Danışmanlık
İmar, Şehircilik ve Planlama Konularında Teknik Danışmanlık
Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinin danışmanlığı, anlaşma süreci ve devam eden süreçlerin takibi
Taşınmazların imar durumlarının tespiti
Olası düzenleme ve uygulama sonucunda ortaya çıkacak durumun tespiti
İmar hukuku ve mevcut arsa ve arazilerin imar ve planlama süreçleri hakkında danışmanlık hizmetleri
Şirket bilançoları sabit duran varlık yeniden değerlemesi için kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin değerleme çalışmaları
Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin, hak sahipleri arasında, adilce paylaşımı için değer tespitleri, paylaşım modeli hazırlanması, hisseli ise, hisse (pay) değerleri ve varsa gayrimenkullerle ilgili hukuki problemlerin tespit edilmesi
Ruhsat Denetim ve Kontrol Danışmanlığı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yetkili idareler tarafından işyerinin açılıp faaliyet göstermesi için zorunlu olan izin belgelerinden en önemlilerinden biri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.
İşletmenin faaliyetlerini resmi olarak sürdürebilmesi için zorunlu tutulan bu ruhsat çerçevesinde, endüstriyel tesisler, ticarethaneler, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, dükkan ve atölyeler, üretim tesisleri ve fabrika gibi tüm işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gereken kuruluşların içerisinde yer almaktadır.
İşletmelerin faaliyet konusu, kapsamı, kapasitesi vb. hususlar dikkate alınarak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca Gayri Sıhhi Müessese, Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerikapsamında kalma durumuna göre işlemler tespit edilir. İşletmenin bulunduğu alana bağlı olarak ruhsat makamına Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler, İlçe Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, İl Özel İdaresi vb.) başvuru yapılarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemleri yürütülmektedir.
Bizler ruhsat alım sürecinin tamamında size yardımcı olarak en mühim belgelerden birine sahip olmanıza yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmetimiz kapsamında işyeri sınıfına karar verilmesi, gerekli evrakların tamamlanması, başvuru yapılması, işyerinin tarafımızca ve resmi birimlerce kontrol edilmesi ve ruhsatın elde edilmesi yer almaktadır.
Tüm bu aşamalarda görevlendirdiğimiz belirli personelimiz sürecin başından sonuna kadar her türlü desteği sağlamakta ve sonuca ulaşmada en büyük yardımcınız olmaktadır. Bütün süreçleri profesyonelce yöneten firmamız, bugüne dek sunduğumuz hizmetleri toplam kalite anlayışıyla sunmuştur. Resmi süreçlere hakim deneyimli personelimiz ile başarılı sonuçlara ulaşmanız için tüm imkanlarımızı ve bilgimizi seferber etmekteyiz.
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzin Belgesi Alımı Hizmeti
ÇED Raporları, gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevreye olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen multidisipliner bir çalışmanın ürünüdür.
Tüm bu çalışmaların neticesinde, hazırlanan ÇED Raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da görev aldığı bir komisyon tarafından incelenip değerlendirilmesinin ardından projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığı saptanarak planlanan yatırımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verilmektedir. 
Firmamız sizlere tüm bu süreçlerde en iyi şekilde hizmet vererek, çok zor bir süreci kısa sürede atlatmanızı sağlamaktadır.