Yangın ve Acil Durum Eğitimleri

Yangın ve Acil Durum Eğitimleri

Temel ve ileri düzeydeki yangın ve arama kurtarma eğitimleri yanında, afetlere karşı alınması gerekli önlemleri de içeren eğitim çeşitliliği sağlayan EGELI GROUP’un ulusal ve uluslararası sertifikalara sahip uzman eğitmen kadrosu, işletmenize özel eğitim modülleri de tasarlayarak hem acil durum ekiplerinde görevli personeli hem de diğer çalışanları herhangi bir acil duruma en iyi şekilde hazırlamaktadır. Eğitime katılanların sertifikalandırıldığı dönemsel eğitim ve tatbikatlar olabileceği gibi yıl içine yayılan eğitim - tatbikat programları da düzenlenerek çalışanların bilgileri sürekli olarak güncellenmektedir. 
 
1 - Temel Yangın Güvenliği ve Yangın Bilgisi Eğitimi
Amaç, yasal mevzuatlar kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.
2 - Güvenli Yaşam Kültürü ve Afet Bilinci Eğitimi
Bu eğitim ile, afetlerdeki kayıpların azaltılması için birey ve işletme/kurum/kuruluş düzeyinde afetlere hazırlık kapasitesini arttırmak, olası bir afet ve acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek kendi kendine yardım edebilme becerisini desteklemek, afetlere karşı duyarlılığın artırılmasını sağlamak, kendisi ve yakın çevresi için gönüllü olarak afetlere hazırlık eğitimlerine katılmasına ön ayak olmak, ailesinde, mahallesinde ve çalıştığı işletmede zarar azaltma çalışmalarını başlatması ve ulusal olarak yürütülen afete hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmasını sağlamak hedeflenmektedir. 
3 - Acil Durum Ekipleri Eğitimi
Amaç, yasal mevzuatlar kapsamında, kurum ve kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli temel ekiplerden olan Arama-Kurtarma, Tahliye, ilk yardım, Koruma ve Yangınla mücadele (Söndürme) ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, belli bir disiplin içinde iş birliği ve ekip ruhuyla olaylara müdahale edebilmelerini sağlamak, yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve acil durumu yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.
4 - İleri Yangın Eğitimi 
Bünyesinde özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerleri için planlanan bu eğitim modülü ile temel olarak;
  • Kapalı ve dumanlı ortamın özelliklerini anlatmak
  • Kapalı ve dumanlı ortamlarda itfaiyecilerin ilerleme ve yaralı kurtarma becerilerini geliştirmek
  • Yangın olay yeri organizasyon yapısı içinde ekiplerin organize çalışmasını sağlamak
  • Yangınlarda kullanılan araç-gereç malzemeyi öğretmek
  • Kişisel koruyucu kıyafetler ve hava solunum cihazlarının teknik özellikleri ve kullanılmasını öğretmek amaçlanmaktadır.